Κολποσκόπηση 
και
Παθολογία τραχήλου μήτρας

Dr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ
MD,MSc, PhD, DFSRH
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 3
546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ:2310 220490